Radovi

Priključak

Uslovi priključenja na mrežu ...

Savjeti potrošačima

Korisno je znati ...

Foto Galerija

Naše fotografije ...PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU

Priključenje na gradsku vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu vrši se na zahtjev zainteresovanog lica, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za priključenje.

Da bi se potrošač mogao priključiti na vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu, potrebno je da se dostavi zahtjev za priključak, koji se može preuzeti u prilogu teksta ili u prostorijama preduzeća. Zahtjev za priključak potrebno je dostaviti u tehničku službu „Vodovoda“ a.d. Prijedor, kancelarija br. 15 , uz sljedeću dokumentaciju:

  1. Građevinska dozvola ili saglasnost nadležnog opštinskog organa za priključenje predmetnog objekta na javni sistem vodosnabdijevanja;
  2. Dokaz o vlasništvu predmetnog objekta;
  3. Kopiju katastarskog plana;
  4. Dokaz identiteta investitora (kopija lične karte za fizička lica ili kopija upisa u sudski registar za pravna lica, odnosno potvrda o JIB-u);
  5. Uplata takse za priključenje na vodovodnu/kanalizacionu mrežu i takse za prijavu potrošača.

Nakon podnošenja zahtjeva za priključenje na vodovodnu/kanalizacionu mrežu radnici „Vodovoda“ a.d. Prijedor izlaze na predmetnu lokaciju i  izrađuju tehničko rješenje, na osnovu kojeg podnosilac zahtjeva izvodi radove na priključku. Nadzor nad izvođenjem radova vrši „Vodovod“ a.d. Prijedor.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052 237 718.

CJENOVNIK

Taksa za prijavu novog potrošača iznosi 42,55 KM.

Taksa za priključak za kategoriju domaćinstava sa PDV-om iznosi 204,75 KM po stambenoj jedinici.

Taksa za priključak za objekte privrede računa se po površini objekta i sa PDV-om iznosi:

Površina objekta Iznos takse za priključak KM
do 10 m2 117 KM
od 10 do 20 m2 234 KM
od 20 do 35 m2 351 KM
od 35 do 50 m2 468 KM
od 50 do 75 m2 585 KM
od 75 do 100 m2 702 KM
od 100 do 150 m2 819 KM
od 150 do 200 m2 936 KM
od 200 do 250 m2 1053 KM
od 250 do 300 m2 1170 KM
Preko 300 m 2 Za svaki dodatni mplaća se po 5,85 KM

Za objekte koji su priključeni samo na kanalizacionu ili vodovodnu mrežu naknada se obračunava u visini od 50%.

   

U cijeni priključne naknade za sve kategorije potrošača "Vodovod" a.d. Prijedor vrši radove montaže do mjernog mjesta i ugradnju prvog mjernog uređaja, koji kupuje i nabavlja potrošač. Potrošač je dužan da izvrši iskop i zatrpavanje, izgradnju vodomjernog šahta, te nabavku potrebnog materijala odgovarajućeg kvaliteta po specifikaciji dostavljenoj od strane "Vodovod" a.d. Prijedor. Zamjenu starih, ranije ugrađenih mjernih uređaja, besplatno vrši „Vodovod“ a.d. Prijedor u zakonom predviđenom roku i brine o njihovom budućem održavanju. Ti troškovi se naplaćuju kroz račun za utrošenu vodu pod stavkom "održavanje mjernog instrumenta" i za ove kategorije sa mjernim uređajima prečnika 1/2" i 3/4" cijena sa PDV-om iznosi 2,34 KM mjesečno.


U skladu sa čl.3 Odluke o vodovodu i kanalizaciji, potrošač je dužan da održava u ispravnom stanju kućne vodovodne i kanalizacione instalacije iza mjernog mjesta.

Molimo sve potrošače da obrate pažnju na racionalnu potrošnju vode i da redovno izmiruju svoje obaveze.

© 2017 Vodovod a.d. Prijedor. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.