Radovi

Priključak

Uslovi priključenja na mrežu ...

Savjeti potrošačima

Korisno je znati ...

Foto Galerija

Naše fotografije ...Opština Prijedor obuhvata sjeverozapadni dio BiH i prostire se na površini od 834 km2. Broj stanovnika u opštini je 105.000, od toga u gradu i okolnim naseljima živi oko 74.000 stanovnika.

 „VODOVOD“ a.d. Prijedor obavlja djelatnost vododosnabdjevanja i odvođenja iskorišćenih voda. Planirano je da proizvodi, kontroliše i isporučuje vodu u potrebnim količinama standardnog kvaliteta za piće neprekidno 24 časa. Prikuplja i odvodi, a u budućnosti i precišćava fekalne, industrijske i atmosferske vode. Predviđeno je da se obavljanjem ovih djelatnosti obezbjeđuje i održavanje, izgradnja, unapređenje, poboljšanje i opremanje objekata vodovoda i kanalizacije i njihov kompletan monitoring. To su sve osnovni i neophodni uslovi za život naselja, razvoj opštine, poljoprivrednih, zanatskih i industrijskih pogona, zaštitu izvorišta od zagađenja i očuvanja okoline.

 "VODOVOD" a.d. Prijedor je preduzeće od posebnog društvenog interesa. Zapošljava 113 radnika čiji je osnovni zadatak proizvodnja i distribucija čiste i zdrave pitke vode na cijelom području snabdjevanja i obezbjeđenje odvođenja iskorišćenih voda. Sistem vodosnabdjevanja čine izvorišta vode, bunari, pumpne stanice sa opremom, glavni dovodni cjevovodi, preko 250 km distributivne mreže u Prijedoru, Ljubiji i Kozarcu i oko 17.000 priključaka sa vodomjerima, kanalizacioni sistem, kolektori i mreža ukupne dužine oko 100 km. Gradsko stanovništvo i više prigradskih naselja i Ljubija se snabdjevaju vodom iz centralnog gradskog vodovoda sa dva izvorišta: "Mataruško polje" u Tukovima sa pet bunara i "Rapića polje" u Brezičanima sa dva bunara. Ovaj sistem obezbjeđuje vodu za oko 60.000 stanovnika i 90% industrijskih kapaciteta.

 Vodovod Kozarac obezbjeđuje vodu za desetak hiljada stanovnika sa izvora "Ratkovo vrelo" i "Crkvina".

 Ostalo stanovništvo opštine se snabdjeva iz lokalnih vodovoda.

© 2017 Vodovod a.d. Prijedor. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.